Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

overmind
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 27 2017

overmind
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viamyslowyzlew myslowyzlew
overmind
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

November 26 2017

overmind
2003 4762
Reposted fromprzemeksic przemeksic vianezavisan nezavisan

November 25 2017

9046 5bbd 500
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 19 2017

overmind
8630 4afe 500
overmind
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad vianezavisan nezavisan

November 17 2017

overmind
8248 55c2
Reposted fromtitelitury titelitury viaPoranny Poranny

November 11 2017

overmind
overmind
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapanrafalczyk panrafalczyk
overmind
Więc całuj mnie częściej, bo nie wiem jak będzie..
Reposted fromdashuri dashuri viajointskurwysyn jointskurwysyn
overmind
overmind
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vianezavisan nezavisan
overmind
overmind
Czasem płaczesz i to nie ze szczęścia raczej.
Reposted fromorchis orchis viajointskurwysyn jointskurwysyn
0761 3579 500

November 07 2017

overmind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl