Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

9742 c7e8
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
overmind
overmind
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 08 2017

2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viamyslowyzlew myslowyzlew

September 27 2017

overmind
4844 6adb 500
overmind
5763 f80c
Reposted fromoutoflove outoflove viaelusive elusive
overmind
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslowyzlew myslowyzlew

September 26 2017

0784 ff1c 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 25 2017

overmind
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
4698 7461 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 21 2017

overmind
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakhal khal
overmind
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viakhal khal
overmind
5081 c827
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
overmind
5974 e88d 500
Reposted fromPoranny Poranny vianezavisan nezavisan
overmind
overmind
7815 0da4 500

September 19 2017

overmind
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBrewOfLonging BrewOfLonging
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl