Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

overmind
overmind
Stoję sam przed Tobą nagi
Nigdy nie pomyślałbym, że będą sobą gardzić
Wymówiłbym przepraszam, ale mnie to słowo dławi
Proste sprawy mogą ranić, proste zdania mogą zabić
— PRO8L3M
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa vianezavisan nezavisan
overmind
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaunmadebeds unmadebeds

February 11 2018

overmind

Zmarły w ubiegłym roku prawnik Wiktor Osiatyński powiedział kiedyś coś takiego: „Rano spójrz w lustro, zrób przedziałek na głowie i odpierdol się od siebie.”

Spójrz rano w lustro i zrozum.

Tak, to ty.

Tak, trudno, losowanie w puli genetycznej mogło być lepsze.

Tak, są ładniejsi.

Tak, są i brzydsi.

Zaakceptuj to. Odjeb się od siebie.

Chcesz zmiany?

Jesteś gruby?

Schudnij.

Jesteś brzydka?

Zrób sobie ryj.

Uważasz, że jesteś głupi?

Przeczytaj coś.

Ale nie bądź chamem.

Po prostu odpierdol się od siebie.

Przedziałek możesz zrobić, albo nie.

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viajointskurwysyn jointskurwysyn
4138 314d 500

thelingerielovely:

covered in roses

overmind
5193 2049
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
6354 7764 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
overmind
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous vianezavisan nezavisan
overmind
2853 e386
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
overmind
4571 f0ec 500
Reposted frommiejmniej miejmniej viajointskurwysyn jointskurwysyn
overmind
4568 af82 500
Reposted frommiejmniej miejmniej viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 04 2018

overmind
2960 5557
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 03 2018

overmind
7818 b86f
overmind
overmind
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
9842 1393 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
9847 75a0 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
overmind
4366 d552 500
Reposted fromrof rof viajointskurwysyn jointskurwysyn
overmind

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl