Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

overmind
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viacarmenluna carmenluna
overmind
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli
overmind
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viaboli boli

February 10 2019

overmind
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina prozaca"
Reposted fromdreamadream dreamadream viabakatson bakatson
overmind
Chciałbym rozeznać się w sobie, póki nie będzie za późno.
— Jean-Paul Sartre, Mdłości
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viacarmenluna carmenluna

February 09 2019

overmind
4910 b89e
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
overmind
4581 266e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
overmind
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viacarmenluna carmenluna

February 04 2019

4551 3cfa 500
overmind
Reposted frombluuu bluuu
overmind
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viamalinowowa malinowowa
3021 c181 500

M. Hłasko

overmind
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert - "Pani Bovary"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
overmind
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viamalaami malaami
overmind
6840 ce1a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaindigestible indigestible
overmind
3472 2dda 500
overmind
Sześć najważniejszych słów:
Z przykrością przyznaję, że popełniłem błąd.

Pięć najważniejszych słów:
Jestem z Ciebie bardzo dumny.

Cztery najważniejsze słowa:
Jaka jest Twoja opinia?

Trzy najważniejsze słowa:
Bardzo Cię proszę.

Dwa najważniejsze słowa:
Dziękuję Ci.

Jedno najważniejsze słowo:
MY.

I jeszcze jedno najmniej ważne słowo:
ja.
— Zarządzanie uczy też życiowych mądrości ;-)
Reposted fromanananass anananass viaensomme ensomme

February 03 2019

overmind
3377 c401 500
Reposted fromczinok czinok
overmind
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viahormeza hormeza
overmind
Daj, ile zdołasz, a obiecuję, że to wystarczy. Będziesz gotowa w swoim czasie. Nie musimy być idealni, na razie możesz być w porządku.
— Brittainy C. Cherry - "Poza rytmem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl