Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

overmind
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viabrzask brzask
overmind
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf vianezavisan nezavisan

March 21 2017

overmind

March 19 2017

overmind
1144 4a2c 500
miłość.

March 15 2017

overmind
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy.
— B. Pawlikowska
Don’t lose yourself just because you found somebody.
— (via jacquelinechristinunicorn)
Reposted fromtwice twice viagoszko goszko
Don’t lose yourself just because you found somebody.
— (via jacquelinechristinunicorn)
Reposted fromtwice twice viagoszko goszko
overmind
0722 ab5e
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vianezavisan nezavisan
1095 4a28 500

vjeranski:

Malcolm Liepke
Night Shadows
oil on canvas 41 x 66 cm

Reposted fromLittleJack LittleJack viawrazliwa wrazliwa
overmind
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll viawrazliwa wrazliwa
overmind
Z ranków kiedy "pewność" obok śpi.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viabrzask brzask
overmind
8350 c258 500
Reposted frompastelina pastelina viabrzask brzask
overmind
9404 96d0 500
Reposted frompesy pesy viabrzask brzask
overmind
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyslowyzlew myslowyzlew

March 07 2017

overmind
8664 cebe
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viawrazliwa wrazliwa
overmind
3374 7bee
Reposted fromGIFer GIFer viawrazliwa wrazliwa

March 04 2017

overmind
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawrazliwa wrazliwa
6431 3a89
Reposted fromoskus oskus viabrzask brzask
overmind
2753 93a2
Reposted fromnezavisan nezavisan viabrzask brzask
9063 b62b 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl