Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

overmind
overmind
4998 e3a1 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacarmenluna carmenluna

September 07 2019

overmind
4219 528b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 06 2019

overmind
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaboli boli

September 05 2019

overmind
Dobrze życie. Już się pośmialiśmy. Czy może być już dobrze? Czy możesz mnie już dobić? 
— Martwy lis
0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viacarmenluna carmenluna

September 04 2019

overmind

August 30 2019

overmind
0255 cc63
overmind
Nie jestem w stanie nic zrobić, nie mam mocy sprawczej, nie umiem, nie mam planów, celów. Jakby była siedemnasta trzydzieści, a ja właśnie wyszłabym z zatłoczonego autobusu i na przejściu dla pieszych pękłaby mi torba, w której miałam wszystko. Jeszcze bardziej nie wiem jak żyć.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie

August 29 2019

overmind
2069 9c87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaPatij Patij
overmind

August 26 2019

overmind
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viaryska ryska
overmind
Nic tak nie boli jak to, gdy martwisz się o kogoś istotnego w twoim życiu, a ta osoba Cię ignoruje i traktuje jakbyś nie istniał...
overmind
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
overmind
6345 ca2c
Reposted fromEtnigos Etnigos viasercowiskos sercowiskos

August 25 2019

overmind
7052 3b6d 500
Reposted frompiehus piehus viacornis cornis
overmind
3306 7bfc
overmind
Jeśli miałabym opisać moje interakcje z innymi, doskonale sprawdziłoby się słowo "obok". Na skraju. Na uboczu. W tle. Zawsze czułam pewien dystans, ale teraz wiem już o co chodzi. O te momenty, kiedy w grupie ludzi wszyscy łączą się w grupki żeby porozmawiać, a ja zostaję sama. O chwile, gdy ktoś staje przede mną zasłaniają mnie, tak, jakby mnie nie widział, wykluczając mnie z rozmowy. O te liczne sytuacje, kiedy dowiaduję się po fakcie, że znajomi kolejny raz wyszli beze mnie. Aż pewnego dnia zupełnie wykreślają mnie ze swojej grupy.  O wszystkie przyjaźnie, które nie przetrwały; sekrety, które mały pozostać tylko między nami. Wiadomości, na które nigdy nie otrzymuję odpowiedzi i ten przeszywający ból, kiedy znów postanawiam komuś zaufać... tylko po to, by kolejny raz skończyło się tak samo.  Dlatego nie mam już ochoty próbować - bo najbardziej samotna zawsze czułam się wśród ludzi.  Chyba coś jest we mnie spierdolone tak na amen. Nie do naprawienia. Nie umiem w ludzi. Za bardzo się boję. 
— Cztery Wieki Później
overmind
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viacarmenluna carmenluna
overmind
8676 a0a6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl