Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

overmind
2341 0dfc 500
First lover
Reposted from050996 050996 viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 29 2017

2558 d9ed 500
overmind
overmind
1526 50b2 500
Reposted from3ch0 3ch0 vianezavisan nezavisan

June 25 2017

5529 b2a4 500

a bathroom is actually a bathroom [564x846]

overmind
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viacalvados calvados
6593 9e4d 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacalvados calvados
overmind
0093 d3dc
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaohhh ohhh
overmind
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaohhh ohhh
overmind
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
overmind
5094 33aa

June 22 2017

overmind
2398 5d1f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaclerii clerii
overmind
2587 c3ed
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaclerii clerii
overmind
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyslowyzlew myslowyzlew
9928 093a 500
Reposted fromunco unco viakonwalia konwalia
overmind
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja vianikami nikami

June 12 2017

Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaPoranny Poranny
9609 76c4
Reposted fromamatore amatore viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
overmind
5079 b690 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl