Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

overmind
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

August 20 2017

overmind
7737 92ad
Reposted fromdailylife dailylife viabadassfromhell badassfromhell
overmind

(...)

chodzę i robię fotografie oczami

chodzę i nic nie robię, pałętam się, tęsknię.

Ból zęba i ból serca jednocześnie.

— Świetlicki, niedziela
Reposted fromnaiwna naiwna viabadassfromhell badassfromhell
overmind
1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore vianezavisan nezavisan

August 15 2017

overmind
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viacrambie crambie
overmind
0851 a64f
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viacrambie crambie
overmind
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya vianezavisan nezavisan
7303 ffbc
Reposted fromrenious renious vianezavisan nezavisan

August 05 2017

overmind
overmind
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela vianezavisan nezavisan
overmind
3622 e957 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vianezavisan nezavisan

August 04 2017

overmind
9632 04e9
Reposted fromrevalie revalie viajointskurwysyn jointskurwysyn
overmind
6600 f749 500

July 31 2017

overmind
Potrzebowała mnie. Wiedziałem, kiedy zrobiło się z nią źle, więc wszedłem tam i objąłem ją. Trzymałem ją przy piersi, tuliłem i całowałem ją w czoło. Jak dziecko. Jak moje dzieciątko. Nigdy nie czułem się tak szczęśliwy jak wtedy, kiedy ją trzymałem i patrzyłem, jak umiera powoli w moich ramionach.
— James Dashner ,,Rozkaz zagłady"
overmind
3615 6267
overmind
overmind
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaPoranny Poranny
overmind
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl