Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

overmind
Reposted fromiminlove iminlove viaweakness weakness
overmind

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viaweakness weakness
overmind
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
overmind
(...) zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński - "Kurator"
Reposted fromIriss Iriss viawrazliwa wrazliwa

September 05 2017

overmind
5828 425f
Reposted fromkotowate kotowate viacavebear cavebear
overmind
7044 70e5 500
Reposted fromkattrina kattrina viagotarina gotarina
Smutek najłatwiej wytłumaczyć zmęczeniem…

(via penguinqueenblr01)

Xx

(via wrednaxxsuka)

Reposted fromdivi divi viauumlaut uumlaut
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viaimpressive impressive
overmind
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
2391 6056 500
9773 2c0a 500

danger:

Los Angeles by André Josselin

September 04 2017

overmind
overmind
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive vianezavisan nezavisan
overmind
8885 6a53
Reposted fromtosiaa tosiaa vianezavisan nezavisan
overmind
1372 8e1a
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianezavisan nezavisan

September 02 2017

August 31 2017

overmind
Reposted fromshakeme shakeme viaunmadebeds unmadebeds
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl