Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

overmind
4108 6410 500
Reposted fromslid0 slid0 vianezavisan nezavisan
overmind
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny

January 20 2020

overmind
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viacristinaa cristinaa
overmind
7943 77bc 500
Reposted frompani-na-m pani-na-m viapchamtensyf pchamtensyf
overmind
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viapchamtensyf pchamtensyf

January 18 2020

overmind
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
overmind
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
overmind
Musisz się pogodzić z tym, że to, co ci się przytrafia, nie jest równoznaczne z tym, kim jesteś. To dwie różne rzeczy.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viapchamtensyf pchamtensyf
overmind
1924 550c 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaPoranny Poranny
overmind
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viapchamtensyf pchamtensyf
overmind

January 12 2020

overmind
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
overmind
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacotarsky cotarsky
overmind

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
overmind
9879 63c3 500
Reposted frompiehus piehus viagregorczykm gregorczykm
overmind
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viagregorczykm gregorczykm
overmind
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid

January 11 2020

overmind
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
overmind
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"
overmind
8481 464c 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl