Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

overmind
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viacarmenluna carmenluna
overmind

May 19 2019

overmind
4112 c991
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viacarmenluna carmenluna
overmind

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
overmind
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viacarmenluna carmenluna

May 17 2019

overmind
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
overmind
overmind
overmind
"Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności. Cicho tu było całkowicie, wszystko tu było zakończone. I mnie się chciało już wszystko zakończyć".
— Jarosław Iwaszkiewicz - "Wiewiórka"
Reposted fromniente niente viaavooid avooid
overmind
1014 3c5c
overmind
6471 04e9 500
Reposted fromhalpert halpert viacarmenluna carmenluna
overmind
6111 5e4d
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialte lte

May 15 2019

overmind
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viaaliss aliss
overmind
4842 6f25
Reposted fromkarahippie karahippie vialittleburn littleburn
overmind
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafreeway freeway
overmind
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate viacarmenluna carmenluna
overmind
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
overmind
1945 5085
Reposted fromoll oll viacarmenluna carmenluna
overmind

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viacarmenluna carmenluna
overmind

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl