Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2019

2652 b189 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacarmenluna carmenluna

June 26 2019

overmind
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest
overmind
Tak samo łatwo wpadam w złość jak i w wielkie chwile szczęścia. Płaczę ze smutku, złości, radości, bezradości. Można powiedzieć, że moje życie to ciągłe pasmo płaczu. Szybko wyklinam i skreślam ludzi. Szybko im wybaczam. Szybko sie płoszę i jeszcze szybciej nabieram pewności siebie. Brak we mnie stałości. Może jestem zepsuta.
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaawakened awakened
overmind
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
overmind
3617 07d2
Reposted frompunisher punisher viacarmenluna carmenluna

June 25 2019

overmind
overmind
2049 6eff
Reposted fromfungi fungi viacarmenluna carmenluna
overmind
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viacarmenluna carmenluna

June 20 2019

overmind
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaajri ajri

June 10 2019

overmind
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarzzkropka rzzkropka
overmind

"moje znaki szczególne, to zachwyt i rozpacz"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSkydelan Skydelan
overmind
6382 4294 500
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna

June 09 2019

overmind
4924 bc0e
Reposted fromczajnikq czajnikq viav2px v2px
overmind
2173 53ff 500
Reposted fromepi epi viacarmenluna carmenluna
overmind
6105 1fbf 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacarmenluna carmenluna

May 26 2019

overmind
8021 4ee0
Reposted fromNekoii Nekoii viadarksideofthemoon darksideofthemoon
overmind

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viatimetobegin timetobegin
overmind

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
overmind
5797 6941
Reposted fromhagall hagall viacarmenluna carmenluna
overmind
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl